Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej - Obuch