XXI Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka Białystok-Wilno - Obuch